Το όνομα Στογιάννος είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία των Logistics στη Βόρεια Ελλάδα. Δουλεύουμε από το 1970, εξελισσόμαστε και πρωτοπορούμε, υιοθετώντας όλες τις απαιτήσεις των σύγχρονων υπηρεσιών Logistics, που αποτελούν βασικό κομμάτι Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και μπορούμε να εγγυηθούμε για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και ελέγχουμε την αποδοτική και αποτελεσματική κανονική και αντίστροφη ροή και αποθήκευση προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης μέχρι το σημείο κατανάλωσής τους. Πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και την ικανοποίηση των πιο αυστηρών απαιτήσεων των πελατών.

Η επιτυχία της STOGIANNOS Logistics εδράζεται στους εξής παράγοντες:

  • Μακρόχρονη εμπειρία στη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις αποθήκευσης
  • Μεγάλος πιστοποιημένος στόλος μεταφορικών μέσων
  • Άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό
  • Χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας

Η σωστή διαχείριση των εμπορευμάτων με τρόπο που ενοποιεί και ολοκληρώνει το σχεδιασμό, τις προμήθειες, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τις πωλήσεις, αποτελεί το κλειδί για την αύξηση κερδοφορίας όλων των μερών μιας συνεργασίας.

LOGISTICS 1

LOGISTICS 2