Σε μια ιδιόκτητη έκταση 17.000 τετραγωνικών μέτρων έχουμε δημιουργήσει, με βάση την πολυετή εμπειρία μας, έναν από τους πλέον σύγχρονους χώρους αποθήκευσης στον Ελλαδικό χώρο με γνώμονα τη φιλικό
τητα προς το περιβάλλον αλλά και προς τον χρήστη.

Με συνολικό εμβαδό 2.650 τετραγωνικών μέτρων στεγασμένου χώρου και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή διαθέτουμε χώρους αποθήκευσης ξηρού φορτίου καθώς και υπερσύγχρονους ψυχόμενους θαλάμους 400 παλετοθέσεων.

 
Τεχνικός Εξοπλισμός

Ράφια

Με τρείς διαφορετικούς τύπους καλύπτουμε κάθε μορφή φορτίου:

 • Ράφια Βαρέως Τύπου
 • Ράφια Ελαφρού Τύπου
 • Ράφια για Ψυγείο-Κατάψυξη

Περονοφόρα Οχήματα

 • Reach truck BT
 • Ηλεκτρικά Clarks NICHIYU
 • Ηλεκτρικά Παλετοφόρα

Ράμπες Φορτοεκφόρτωσης

Στεγασμένος χώρος 250 τετραγωνικών με τέσσερεις ηλεκτρικές ράμπες φορτοεκφόρτωσης.

Τεχνολογικός Εξοπλισμός

Enterprise Resource Planning (συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού)

Το σύστημα ERP ενσωματώνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων χάρη στις οποίες η επιχείρηση διαχειρίζεται σημαντικά τμήματα των εργασιών της όπως ο σχεδιασμός νέων προϊόντων, η αγορά πρώτων υλών , η συντήρηση εξοπλισμού, η παρακολούθηση αποθήκης, η διαχείριση παραγγελιών η εξυπηρέτηση πελατών κτλ. Το συστήματα ERP αυτοματοποιεί αυτές τις δραστηριότητες με μια ολοκληρωμένη εφαρμογή λογισμικού. Έτσι διευκολύνει τη ροή των πληροφοριών μεταξύ όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών μέσα στα όρια της οργάνωσης αλλά και τις συνδέσεις προς τα έξω με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Customer Relationship Management (σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων)

Το CRM ενσωματώνει το λογισμικό και τις εφαρμογές Internet μέσω των οποίων η επιχείρηση μπορεί να κατανοήσει και να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες ενός παλαιού ή μελλοντικού πελάτη.

Το CRM είναι ουσιαστικά μια μεθοδολογία η οποία στηρίζεται στην εκτεταμένη χρήση βάσεων δεδομένων. Σε αυτές η εταιρεία τηρεί ένα πλήθος από πληροφορίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξυπηρετηθεί καλύτερα η ήδη υπάρχουσα πελατεία της (γεγονός που θα αυξήσει τις πωλήσεις μακροπρόθεσμα).

Έτσι ο πελάτης να απολαμβάνει καλύτερες υπηρεσίες από την επιχείρηση αλλά και η επιχείρηση να διαχειρίζεται καλύτερα τον πελάτη.

Warehouse Management System (σύστημα διαχείρισης αποθήκης)

Το WMS είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που παρέχει, αποθηκεύει και καταγράφει την πληροφορία που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική διαχείριση της ροής των προϊόντων εντός της αποθήκης, από την ώρα της λήψης μέχρι και την ώρα της φόρτωσης.

Έτσι ελαχιστοποιεί τα λάθη κατά την εκπλήρωση της παραγγελίας, αποστέλλει και παραλαμβάνει πληροφορίες για τον πελάτη ή την αποθήκη μέσω ηλεκτρονικής μεταβίβασης, διαχειρίζεται και θεσπίζει προτεραιότητες στις εργασίες, μεγιστοποιεί την χρηστικότητα του χώρου αποθήκευσης και μειώνει τον κατάλογο αποθεμάτων με τη σωστή διαχείριση των αναγκών μέσω της συνεχής ροής πληροφορίας.

Fleet Management System (σύστημα διαχείρισης στόλου)

Το FMS είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που καταγράφει όλες τις παραμέτρους αλλά και τις πληροφορίες για την αποτελεσματική διαχείριση, παρακολούθηση και δρομολόγηση των φορτώσεων και του στόλου.

Ipad Easy Sales

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το IES το οποίο αποτελεί και την επιτομή στον τομέα της λήψης και διαχείρισης της παραγγελίας σε πραγματικό χρόνο καθώς και την on line παροχή πληροφοριών σε όλα τα πεδία συναλλαγής του πελάτη με την επιχείρηση.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια του προσωπικού και των εμπορευμάτων αποτελεί για εμάς προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό επενδύουμε συνεχώς τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή όσο και στην επιλογή του κατάλληλου προσωπικού .

Στις εγκαταστάσεις μας διαθέτουμε:

 • Βιομηχανικό σύστημα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας.
 • Πλήρες σύστημα προστασίας από κλοπή με υπέρυθρους αισθητήρες, ραντάρ κίνησης και speedom cctv που επιβλέπεται και καταγράφετε όλο το 24ωρο.
 • Συνεργασία με εταιρία Security για την επίβλεψη του χώρου.
 • Διαρκείς εκπαίδευση αλλά και ενημέρωση του προσωπικού από τον τεχνικό ασφαλείας.
 • Καταγραφικά Θερμοκρασίας Θαλάμων με καθημερινή ενημέρωση ανά 30΄ λεπτά και έγκυρη ενημέρωση απώλειας ψύξης.

stogiannos-logistics


top-view