Η Γ&Ε ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ είναι μια σύγχρονη εμπορική εταιρεία με 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην εμπορία και διακίνηση τροφίμων, καλλυντικών και απορρυπαντικών, αντιπροσωπεύοντας τις μεγαλύτερες πολυεθνικές και ελληνικές εταιρίες του χώρου. Με αποκλειστικό κριτήριο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καλύπτουμε με ταχύτητα και συνέπεια τις αυξημένες ανάγκες των επαγγελματιών. Διαθέτουμε υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Βέροια, από τις οποίες εξυπηρετούμε τους νομούς Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης και Πιερίας. Με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό αναλαμβάνουμε την τροφοδοσία super market και επαγγελματιών, με καθημερινά δρομολόγια. Εξασφαλίζουμε άριστες συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς των προϊόντων και μπορούμε να εγγυηθούμε το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Τομείς Δραστηριότητας

  • Αντιπροσώπευση και ειδικές συνεργασίες πολυεθνικών εταιριών
  • Διανομή
  • Αποθήκευση ξηρού φορτίου, γαλακτοκομικών &τυροκομικών προϊόντων
  • Αντιπροσώπευση επώνυμων ελληνικών προϊόντων
  • Υπηρεσίες Logistics
  • Εναπόθεση προϊόντων
  • Προϊόντα Private Label